Santuokos registravimo terminai ir paslaugos įkainiai_5

Santuokos registravimo terminai

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą santuoka gali būti registruojama praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo padavimo dienos, Civilinės metrikacijos skyriui pateikus atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

Santuoka registruojama laikantis LR civilinio kodekso 3.12–3.17 str. nustatytų santuokos sudarymo sąlygų, dalyvaujant norintiems susituokti asmenims ir dviem liudytojams (bei svečiams).

Paslaugos įkainiai

70 Eur valstybės rinkliava, kai santuoka registruojama jaunųjų pasirinktoje vietoje, esančioje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Santuokos registravimo ceremonijos įkainiai jaunųjų pasirinktoje vietoje turi būti derinami su pasirinktos vietos administracija.
Jeigu jaunieji pageidauja, gali užsisakyti santuokos sudarymo įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis.
Mokėjimo rekvizitus rasite čia.

Skip to content