Naudinga žinoti

Kai abu jaunieji yra Lietuvos Respublikos piliečiai

Vilnius atviras jauniesiems! Tuokiame ne tik Santuokų rūmuose, bet ir miesto erdvėse – Bernardinų sode, skverelyje prie Santuokų rūmų, Rotušėje, Reformatų sode ar kitoje Jūsų išsvajotoje vietoje mūsų visų mylimame Vilniuje! Santuokos registravimo vietas rasite čia.

Pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas (norintys susituokti asmenys gali pateikti pasirašytą ir nuskanuotą prašymą el. paštu [email protected] arba prisijungę per el. paslaugų sistemą „MGVDIS“ arba atvykę į Civilinės metrikacijos skyrių Santuokų rūmuose);
 2. Jaunųjų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 3. Jaunieji, norintys susituokti pasirinktoje vietoje, patys tariasi su pasirinktos vietos administracija dėl leidimo registruoti santuoką toje vietoje ir, gavę teigiamą Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo sprendimą dėl pasirinktos vietos tinkamumo, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistruoti santuoką pateikimo dienos, pateikia Civilinės metrikacijos skyriui minėtą susitarimą patvirtinantį dokumentą.

SANTUOKOS REGISTRAVIMO DIENĄ:

 • laukiame Jūsų atvykstant paskirtu laiku;
 • jaunieji ir du pilnamečiai liudytojai su savimi privalo turėti galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (jaunieji turi atvykti su pasais arba asmens tapatybės kortelėmis, kuriuos pateikė teikdami prašymą įregistruoti santuoką).

Prašome jaunuosius mus iš anksto informuoti (el. paštu ar telefonu), jei nuo prašymo padavimo iki santuokos registravimo dienos išsiėmėte naują asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pametėte dokumentą, pasikeitėte vardą ar pavardę ir pan.

Prašymas_įregistruoti_santuoką

Paslaugos_užsakymo_instrukcija

Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo Civilinės metrikacijos skyriuje

Kai vienas iš jaunųjų yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis

Vilnius atviras jauniesiems! Tuokiame ne tik Santuokų rūmuose, bet ir miesto erdvėse – Bernardinų sode, skverelyje prie Santuokų rūmų, Rotušėje, Reformatų sode ar kitoje Jūsų išsvajotoje vietoje mūsų visų mylimame Vilniuje! Santuokos registravimo vietas rasite čia.

Pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas (norintys susituokti asmenys gali pateikti pasirašytą ir nuskanuotą prašymą el. paštu [email protected] arba prisijungę per el. paslaugų sistemą „MGVDIS“ arba atvykę į Civilinės metrikacijos skyrių Santuokų rūmuose);
 2. Jaunųjų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 3. Jaunieji, norintys susituokti pasirinktoje vietoje, patys tariasi su pasirinktos vietos administracija dėl leidimo registruoti santuoką toje vietoje ir, gavę teigiamą Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo sprendimą dėl pasirinktos vietos tinkamumo, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistruoti santuoką pateikimo dienos, pateikia Civilinės metrikacijos skyriui minėtą susitarimą patvirtinantį dokumentą;
 4. Kai ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas, į lietuvių kalbą išverstas, dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip;
  Taip pat pateikiamas užsienio valstybės piliečio ištuokos liudijimas (ar jį atitinkantis dokumentas), jei asmuo anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu ketinantis susituokti asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą;
 5. Kai ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, ceremonijoje privalo dalyvauti vertėjas, turintis asmens tapatybės dokumentą.

INFORMACIJA APIE DOKUMENTŲ TVIRTINIMĄ PAŽYMA APOSTILLE IR VERTIMUS

SANTUOKOS REGISTRAVIMO DIENĄ

 • laukiame Jūsų atvykstant paskirtu laiku;
 • jaunieji ir du pilnamečiai liudytojai su savimi privalo turėti galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (jaunieji turi atvykti su dokumentais (pasais arba asmens tapatybės kortelėmis, kuriuos pateikė teikdami prašymą registruoti santuoką);
 • kai vienas iš jaunųjų yra užsienio valstybės pilietis, ceremonijoje privalo dalyvauti vertėjas, turintis asmens tapatybės dokumentą;
 • užsienio valstybės pilietis, pateikęs prašymą el. būdu, santuokos registravimo dieną turi pateikti visų atsiųstų dokumentų originalus su vertimais į lietuvių kalbą. Taip pat užsienio valstybės pilietis (išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius) turi pateikti teisėtą buvimą Lietuvoje patvirtinantį dokumentą (vizą, atžymą pase ir kt.). Jeigu asmuo Lietuvoje yra neteisėtai arba jo leidimo būti Lietuvoje laikotarpis pasibaigęs, santuoka negali būti registruojama.

Prašome jaunuosius mus iš anksto informuoti (el. paštu ar telefonu), jei nuo prašymo padavimo iki santuokos registravimo dienos išsiėmėte naują asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pametėte dokumentą, pasikeitėte vardą ar pavardę ir pan.

Prašymas_įregistruoti_santuoką

Paslaugos_užsakymo_instrukcija

Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo Civilinės metrikacijos skyriuje

Kai vienas iš jaunųjų yra užsienio valstybės (ne Europos Sąjungos valstybės narės) pilietis

Vilnius atviras jauniesiems! Tuokiame ne tik Santuokų rūmuose, bet ir miesto erdvėse – Bernardinų sode, skverelyje prie Santuokų rūmų, Rotušėje, Reformatų sode ar kitoje Jūsų išsvajotoje vietoje mūsų visų mylimame Vilniuje! Santuokos registravimo vietas rasite čia.

Pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas (norintys susituokti asmenys gali pateikti pasirašytą ir nuskanuotą prašymą el. paštu [email protected] arba prisijungę per el. paslaugų sistemą „MGVDIS“ arba atvykę į Civilinės metrikacijos skyrių Santuokų rūmuose);
 2. Jaunųjų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 3. Jaunieji, norintys susituokti pasirinktoje vietoje, patys tariasi su pasirinktos vietos administracija dėl leidimo registruoti santuoką toje vietoje ir, gavę teigiamą Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo sprendimą dėl pasirinktos vietos tinkamumo, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistruoti santuoką pateikimo dienos, pateikia Civilinės metrikacijos skyriui minėtą susitarimą patvirtinantį dokumentą;
 4. Kai ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas, į lietuvių kalbą išverstas, dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.
  Taip pat pateikiamas užsienio valstybės piliečio ištuokos liudijimas (ar jį atitinkantis dokumentas), jei asmuo anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu ketinantis susituokti asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą;
 5. Kai ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, pateikiamas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas;
 6. Kai ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, ceremonijoje privalo dalyvauti vertėjas, turintis asmens tapatybės dokumentą.

INFORMACIJA APIE DOKUMENTŲ TVIRTINIMĄ PAŽYMA APOSTILLE IR VERTIMUS

SANTUOKOS REGISTRAVIMO DIENĄ

 • laukiame Jūsų atvykstant paskirtu laiku;
 • jaunieji ir du pilnamečiai liudytojai su savimi privalo turėti galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (jaunieji turi atvykti su dokumentais (pasais arba asmens tapatybės kortelėmis, kuriuos pateikė teikdami prašymą registruoti santuoką);
 • kai vienas iš jaunųjų yra užsienio valstybės pilietis, ceremonijoje privalo dalyvauti vertėjas, turintis asmens tapatybės dokumentą;
 • užsienio valstybės pilietis, pateikęs prašymą el. būdu, santuokos registravimo dieną turi pateikti visų atsiųstų dokumentų originalus su vertimais į lietuvių kalbą. Taip pat užsienio valstybės pilietis (išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius) turi pateikti teisėtą buvimą Lietuvoje patvirtinantį dokumentą (vizą, atžymą pase ir kt.). Jeigu asmuo Lietuvoje yra neteisėtai arba jo leidimo būti Lietuvoje laikotarpis pasibaigęs, santuoka negali būti registruojama.

Prašome jaunuosius mus iš anksto informuoti (el. paštu ar telefonu), jei nuo prašymo padavimo iki santuokos registravimo dienos išsiėmėte naują asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pametėte dokumentą, pasikeitėte vardą ar pavardę ir pan.

Prašymas_įregistruoti_santuoką

Paslaugos_užsakymo_instrukcija

Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo Civilinės metrikacijos skyriuje

Kai abu jaunieji yra užsienio valstybės piliečiai

Vilnius atviras jauniesiems! Tuokiame ne tik Santuokų rūmuose, bet ir miesto erdvėse – Bernardinų sode, skverelyje prie Santuokų rūmų, Rotušėje, Reformatų sode ar kitoje Jūsų išsvajotoje vietoje mūsų visų mylimame Vilniuje! Santuokos registravimo vietas rasite čia.

Kai norintys susituokti asmenys yra užsienio valstybės piliečiai, bent vienas iš jų turi turėti nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, reiškianti asmens teisinį santykį su valstybe ar jos teritorijos dalimi, yra toje valstybėje ar jos teritorijos dalyje, kurioje jis nuolat ar daugiausia gyvena, laikydamas tą valstybę ar jos teritorijos dalį savo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų buvimo vieta.

Pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas (norintys susituokti asmenys gali pateikti pasirašytą ir nuskanuotą prašymą el. paštu [email protected] arba prisijungę per el. paslaugų sistemą „MGVDIS“ arba atvykę į Civilinės metrikacijos skyrių Santuokų rūmuose);
 2. Jaunųjų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 3. Jaunieji, norintys susituokti pasirinktoje vietoje, patys tariasi su pasirinktos vietos administracija dėl leidimo registruoti santuoką toje vietoje ir, gavę teigiamą Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo sprendimą dėl pasirinktos vietos tinkamumo, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistruoti santuoką pateikimo dienos, pateikia Civilinės metrikacijos skyriui minėtą susitarimą patvirtinantį dokumentą;
 4. Kai ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas, į lietuvių kalbą išverstas, dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.
  Taip pat pateikiamas užsienio valstybės piliečio ištuokos liudijimas (ar jį atitinkantis dokumentas), jei asmuo anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu ketinantis susituokti asmuo yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą;
 5. Kai ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, pateikiamas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas;
 6. Kai ketinantis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, ceremonijoje privalo dalyvauti vertėjas, turintis asmens tapatybės dokumentą.

INFORMACIJA APIE DOKUMENTŲ TVIRTINIMĄ PAŽYMA APOSTILLE IR VERTIMUS

SANTUOKOS REGISTRAVIMO DIENĄ

 • laukiame Jūsų atvykstant paskirtu laiku;
 • jaunieji ir du pilnamečiai liudytojai su savimi privalo turėti galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (jaunieji turi atvykti su dokumentais (pasais arba asmens tapatybės kortelėmis, kuriuos pateikė teikdami prašymą registruoti santuoką);
 • kai vienas iš jaunųjų yra užsienio valstybės pilietis, ceremonijoje privalo dalyvauti vertėjas, turintis asmens tapatybės dokumentą;
 • užsienio valstybės pilietis, pateikęs prašymą el. būdu, santuokos registravimo dieną turi pateikti visų atsiųstų dokumentų originalus su vertimais į lietuvių kalbą. Taip pat užsienio valstybės pilietis (išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius) turi pateikti teisėtą buvimą Lietuvoje patvirtinantį dokumentą (vizą, atžymą pase ir kt.). Jeigu asmuo Lietuvoje yra neteisėtai arba jo leidimo būti Lietuvoje laikotarpis pasibaigęs, santuoka negali būti registruojama.

Prašome jaunuosius mus iš anksto informuoti (el. paštu ar telefonu), jei nuo prašymo padavimo iki santuokos registravimo dienos išsiėmėte naują asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pametėte dokumentą, pasikeitėte vardą ar pavardę ir pan.

Prašymas_įregistruoti_santuoką

Paslaugos_užsakymo_instrukcija

Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo Civilinės metrikacijos skyriuje

Teisės aktai, reglamentuojantys santuokos registravimą

Lietuvos Respublikos Konstitucija;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-04-27 nutarimas Nr. 424 „Dėl asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;

Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas, 2022-01-18 Nr. XIV-903;

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111;

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties, 2004-04-29 Nr. IX-2206;

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003-06-26 nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“;

Santuokos registravimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-04 įsakymu Nr. 40-464/19;

Europos Sąjungos valstybės narės;

2016-07-06 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012;

1976-09-08 Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis;

Sąrašas valstybių, prisijungusių prie 1976-09-08 Vienos konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis.

Skip to content